Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Bewindvoering (Boek 1 BW)

Beschermingsbewind

Bij sommige personen is er niet slechts sprake van schuldenproblematiek, maar ook van psycho-sociale problemen. Het kan dan noodzakelijk zijn dat een kantonrechter met instemming van de schuldenaar, een bewindvoerder aanstelt. We spreken dan van bewindvoering in het minnelijke traject, ook wel aangeduid met beschermingsbewind. De bewindvoerder beheert het inkomen en poogt namens de schuldenaar een regeling te treffen met de schuldeisers.

Een bewindvoering in het wettelijke traject heeft een andere doelstelling dan in het minnelijke traject. Hier is de bewindvoerder belast met de, strengere taak, alle schulden te inventariseren, de afloscapaciteit te sparen en na een periode van 3 tot 5 jaar het saldo te verdelen onder de schuldeisers. Het is duidelijk dat een bewindvoering in het minnelijk traject in een actievere begeleiding van de schuldenaar resulteert dan een bewindvoering in het wettelijke traject.

Aanmelden