Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

woensdag 09 april 2014 12:20

Een enquête? Yes!

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

Geachte bezoeker en lezer van deze bijdrage, 

Klik hier voor de enquête (De enquête is gesloten)

Ik doe middels deze bijdrage een oproep aan u om mee te werken aan een enquête. Het is een enquête over schuldenproblematiek. En dan vooral over de doelstellingen en gedragsregels daarvan.

 

In het “domein” van de schuldenproblematiek is het soms rustig, soms roerig; het staat echter altijd 'op de agenda'. Daar zijn verschillende verklaringen voor te geven zoals bijvoorbeeld het grote belang dat de betrokkenen bij dit domein kunnen hebben bij de uitkomst en de uitvoering. Maar ook vanwege het belang dat de maatschappij als geheel heeft bij de gevolgen van schuldenproblematiek. Schuldenaren, schuldeisers, gemeenten, schuldhulpverleners, ambtenaren, rechters, bestuurders, griffiers, overheidsorganen, onderzoekers, advocaten, gerechtsdeurwaarders, incasso-bureau's, huur-, energie- en kabel-bedrijven, .... de lijst van belanghebbenden is bijna eindeloos.

 

Op de één of andere manier komen al hun belangen, hun ideeën en hun werkzaamheden, maar ook hun discussies, hun geschillen en hun conflicten, bij elkaar in dit domein. Het valt op dat er, gelukkig, normen en spelregels zijn waar iedereen zich aan houdt. Die regels zijn natuurlijk allereerst de wetten en rechtsregels die voor iedereen gelden en die belangrijk richtsnoer zijn bij ons handelen, maar ook zijn er beroepsregels, en gedragsregels, convenanten en informele regels die bijdragen aan de uitkomst en uitvoering. Het is niet altijd duidelijk hoe de wisselwerking is tussen al die normen en regels. Het is ook niet altijd duidelijk in welke mate welke regels wel en welke regels niet nageleefd worden. Ook is niet altijd duidelijk welke normen en regels het zwaarste wegen.

Graag zou ik, via een online-enquete, een aantal vragen willen stellen over hoe binnen het domein van de schuldenproblematiek aangekeken wordt tegen de regels en de uitvoering. Ik hoop dat u tijd wilt nemen deze te beantwoorden. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten en is volledig anoniem.

Mag ik op uw medewerking rekenen? Het domein van de schuldhulpverlening heeft iets te zeggen over schulden. U kunt dat, voor een deel, doen via deze enquête.

Klik hier voor de enquête (De enquête is gesloten)

Last modified on maandag 10 november 2014 11:37

Leave a comment