Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

donderdag 31 oktober 2013 11:49

Monitor Wsnp; Negende meting over het jaar 2012

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

Op 1 december 2013 'bestaat' de Wsnp 15 jaar. Daar zal her en der de gepaste aandacht aan besteed worden. De Wsnp is en blijft immers een wet in beweging waarvan we de verjaardag zo af en toe graag willen vieren. De maatschappelijke relevantie van de Wsnp is onmiskenbaar, de juridische dimensie kent ook zijn eigen dynamiek. Al weer 9 jaar achter elkaar houdt het bureau Wsnp een vinger aan de pols om de gezondheid van de Wsnp ook goed in de gaten te houden. Op 22 oktober 2013 stuurde de Staatssecretaris zijn brief over de stand van zaken in de Wsnp aan de Tweede Kamer.
De monitor-brief eindigt met de melding dat “[...]de doelstellingen van de wet op hoofdlijnen worden behaald. In de huidige economische conjunctuur is dat een belangrijk maatschappelijk gegeven. […]. Een kritische noot is echter ook wel op zijn plaats.


Het goede nieuws
Uit de monitor blijkt dat de Wsnp in staat is haar belangrijke maatschappelijke positie vast te houden. De grote groep van bewindvoerders Wsnp slinkt weliswaar gestaag, of, zoals dat tegenwoordig in economisch jargon heet, verminderd niet meer zo snel als zij eerst deed, maar de case-load per bewindvoerder blijft uitstekend binnen de normen liggen.. Wellicht dat het aantal bewindvoerders 'in voorraad' goed op peil blijft. Er zijn tijden geweest, die gelukkig achter ons liggen, dat dit wel anders was. De vraag voor de toekomst is er natuurlijk wel één die beantwoord zal moeten worden. Ook de bewindvoerder Wsnp slaat zijn vleugels uit naar andere gebieden van de schuldenproblematiek zoals bijvoorbeeld de bijzondere procedures en het juridisch case-management. Dat is een gezonde ontwikkeling van de beroepsgroep maar heeft wel relaties tot de beschikbaarheid voor uitvoering van de Wsnp.
Ook de bijzondere procedures zoals gedwongen medewerking, voorlopige voorziening en moratoria beginnen een vaste plek te verkrijgen. Zowel bewindvoerders, schuldeisers als rechtbanken raken vertrouwd met de uitvoering van deze bijzondere procedures. Wat wel opvalt is de enorme spreiding van het aantal zaken tussen de verschillende arrondissementen. Daar ligt voor de daar werkzame bewindvoerders (die immers verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze procedures) een mooie uitdaging. De praktijk bewijst inmiddels dat deze bijzondere procedures het minnelijk traject enorm ondersteunen door de 'schaduw-werking' die uitgaat van deze procedures, de schuldeisers gaan immers vaker akkoord.
De monitor suggereert, mede op basis van een (summier beantwoordde) enquête onder rechters, dat de uniformiteit onder rechtbanken en gerechtshoven redelijk is ten aanzien van toelatingscriteria en tussentijdse beëindigingen.

Het slechte nieuws
Het slechte nieuws is dat er geen slecht nieuws is. In de praktijk zijn er bekende uitvoeringsproblemen rondom, jawel, wachttijden bij rechtbanken en voor-selectie bij organisaties die mensen zouden moeten toeleiden naar de Wsnp. Dit soort uitvoeringsdata zijn niet eenvoudig te verkrijgen en vereisen een kritische kijk op de uitvoering. Natuurlijk hebben dit soort onderwerpen het risico in zich dat te gemakkelijk op basis van casuïstiek een algemeen beeld gesuggereerd wordt. 
Een monitor is niet per se het geëigende instrument voor het boven tafel krijgen van dit soort uitvoeringsgegevens. Niettemin, juist omdat de monitor jaarlijks inventariseert, ligt het wel op het pad van de begeleidingscommissie ook daar vragen over te stellen. Niemand is gebaat bij een té positief beeld zeker als de afnemende groei van de Wsnp wat al te anti-cyclisch is ten opzichte van de economisch zware tijden die er tenslotte ook zijn. Onverlet dat gegeven kan de Wsnp dat natuurlijk wel degelijk zijn, bijvoorbeeld als gevolg van de bijzondere procedures.

De volgende monitor
Het is te hopen dat de monitor Wsnp nog even doorgaat. De serie van jaarlijkse monitoren begint een mooi document te worden van een belangrijk maatschappelijk instituut dat de Wsnp, als wet, toch ook zeker is.

Last modified on donderdag 31 oktober 2013 11:58
More in this category: Schakel! »

Leave a comment