Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

vrijdag 25 januari 2013 07:15

Bedr(a)(o)gen onder de streep

Geschreven door  V.T.Raats
Rate this item
(0 stemmen)

Blijdschap van korte duur
Het bedrag onder de streep op eerste loonstrook van dit jaar, zou een goed begin van het jaar kunnen suggereren. Helaas. Het netto inkomen is voor de meesten mensen hoger dan het afgelopen jaar, maar van dat inkomen kan minder worden gekocht. Met andere woorden; de prijzen stijgen harder dan de lonen. Hoewel er geen belasting meer wordt geheven over de werkgeversbijdrage van ziektekosten wordt het belastingtarief in de eerste schijf verhoogd van 33,1 procent naar 37 procent. En tot overmaat van ramp is het eigen risico in de zorg verhoogd van € 220,= naar € 350,= en wordt de zorgtoeslag voor de hogere inkomens sneller afgebouwd. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; 2013 belooft voor velen opnieuw een zwaar jaar te worden.

Terugkijkend naar het afgelopen jaar blijkt dat consumenten met name minder duurzame goederen zoals auto’s, meubels, kleding en schoenen aanschaften. Het CBS rekende onlangs voor dat de bestedingen aan duurzame goederen in november vorig jaar 11,8 procent lager waren dan een jaar eerder.

Bergafwaar(t)(d)s
Consumenten hadden in het derde kwartaal van vorig jaar 2,4 procent minder te besteden dan een jaar eerder. Op dat moment rapporteerde het CBS dat het reële inkomen al vijf kwartalen achtereen was gedaald. De sterke afname van de bestedingsruimte kwam doordat de op de rekening bijgeschreven lonen nauwelijks waren toegenomen, terwijl de prijzen van producten en diensten met meer dan 2 procent stegen.
De vijf aaneengesloten kwartalen betekenen een tweede langdurige daling van het inkomen sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. In 2009 en de eerste helft van 2010 bleef de daling echter beneden de twee procent. Sinds het uitbreken van de crisis is het besteedbaar inkomen met bijna vier procent afgenomen.

Anticiperen
Met ingang van 1 oktober 2012 werd het btw-tarief verhoogd van 19 naar 21 procent. In de maand ervoor lagen de bestedingen aan duurzame goederen ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. In de maand van die btw-verhoging, werd direct een afname van consumentenbestedingen van bijna 11 procent gemeten. De btw-verhoging heeft ertoe geleid dat consumenten in november niet alleen minder zijn gaan uitgeven aan voedings- en genotmiddelen (2 procent), maar ook aan energie en autobrandstof (3,6 procent). Bestedingen aan diensten in ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor (0,2 procent). De stemming onder consumenten was in de decembermaand nog verder verslechterd. Intussen werd door het CBS de sterkste krimp van de consumptie in de afgelopen 3 jaar gemeten door.
 
Nieuw record
Het afgelopen jaar zijn er 11235 faillissementen uitgesproken, zijnde 18 procent meer dan in 2011. Hiermee is een record gevestigd. Het vorig record dateert uit 2009, waarin 10559 faillissementen werden uitgesproken. De faillissementen in het ‘recordjaar,’ kunnen worden onderverdeeld in drie groepen, te weten; 7373 bedrijven (met uitzondering van eenmanszaken), 1243 eenmanszaken en tot slot 2619 natuurlijke personen. De toename in aantallen ten opzichte van het jaar ervoor bedroegen respectievelijk 19, 29 en 10 procent.
De (detail)handel en bouw werden het afgelopen jaar het zwaarst getroffen (resp. 1532 en 1213 uitgesproken faillissementen). Al in 2011 werd de horeca het hardst getroffen. De faillissementen in deze sector namen het afgelopen jaar, ten opzichte van 2011, licht af. In het onlangs gepubliceerde rapport van Adviesbureau Dun & Bradstreet kon worden gelezen dat geen enkele provincie in 2012 het aantal faillissementen zag afnemen. Zo gingen in Zuid-Holland de meeste bedrijven failliet (1540). Friesland, Gelderland en Drenthe kenden de grootste toename in het aantal uitgesproken faillissementen (respectievelijk 60, 47 en 31 procent). Flevoland en Zuid-Holland zijn overigens de enige provincies waar de toename van uitgesproken bedrijfsfaillissementen onder 10 procent is gebleven.

Als we gaan, dan gaan we met z’n allen
Het Nibud voorziet op grond van koopkrachtberekeningen dat vrijwel iedereen in 2013 minder te besteden heeft ten opzicht van vorige jaar. 2013 betreft dan ook het vierde jaar op rij waarbij de consument minder te besteden heeft.
Met name (vervroegd) gepensioneerden en ouders met kinderen in de kinderopvang worden het zwaarst getroffen. Het Nibud heeft berekend dat de koopkrachtdalingen in laatstgenoemde bevolkingsgroepen kunnen oplopen tot - 7,7 procent.
Mensen met een uitkering op grond van de AOW met een aanvullend pensioen ondervinden hinder rondom het feit dat de pensioenen worden gekort en dat de zorgtoeslag bij een hoger inkomen sneller wordt afgebouwd. Mensen die vervroegd met pensioen gaan worden nog harder geraakt, omdat zij nog niet kunnen profiteren van verschillende regelingen welke AOW-gerechtigden toekomt, zoals de verhoging van de ouderenkortingen en verlaging van de zorgpremie over de AOW.  Werkende ouders met kinderen in de kinderopvang gaan er op achteruit wegens forse verlaging van de kinderopvangtoeslag.

Koopkrachtontwikkeling voor 2013 (bedragen netto per maand)

 

 

procentueel

euro's per maand

1

 Alleenstaande in bijstand 

- 1,9 %

 - € 21

2

Echtpaar met 2 kinderen onder de 12 (alleenverdiener bruto jaarinkomen € 5.000)

 - 1,3 %

- € 31

3

Tweeverdiener zonder kinderen, (bruto jaarinkomen € 35.000 + € 30.000) 

+ 0,1 %

+ € 5

4A

Tweeverdiener met 2 kinderen onder de 12 (bruto jaarinkomen € 40.000 + € 20.000; geen kinderopvang)

- 0,4 %

- € 14

4B

Tweeverdiener met 2 kinderen onder de 12 (bruto jaarinkomen € 40.000 + € 20.000; 3 dagen kinderopvang, dagopvang)

- 1,5 %

- € 58

5

Echtpaar 65+ (bruto jaarinkomen AOW + € 10.000 pensioen; andere partner alleen AOW)

 - 3,5 %

 - € 80

 Bron: Nibud

Last modified on vrijdag 25 januari 2013 07:54

Leave a comment