Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

dinsdag 22 januari 2013 14:41

Nieuwe druk in serie Wessels Insolventierecht

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

deel IX: Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp)

Begin februari 2013 zal de derde druk verschijnen van de derde geheel herziene druk van de uitgave Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen geschreven door prof. mr. Bob Wessels. De tweede druk recenseerden wij in 2010 reeds met de conclusie: "Als naslagwerk én studieboek verplichte kost!". Dat zal voor de derde druk, zo is de verwachting, niet anders zijn!

Wessels Insolventierecht IX, over de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, is Deel IX in de tiendelige serie Wessels Insolventierecht. Deel IX bevat een systematische behandeling van de schuldsaneringsregeling, zoals opgenomen in de Faillissementswet. Centraal staan art. 284-362 uit die wet. De regeling is op 1 december 1998 ingevoerd en is sindsdien ingrijpend gewijzigd, in het bijzonder door de wetswijzigingen die met ingang van 2008 van kracht zijn geworden. In Deel IX wordt aandacht gegeven aan de toe- en afwijzingsgronden van de schuldsaneringsregeling en de gevolgen van haar toepassing, de gedwongen schuldregeling, voorlopige voorzieningen in spoedeisende zaken en het moratorium in geval van een bedreigende situatie. Daarnaast passeren de revue: het bestuur van de boedel, de rol van de bewindvoerder, de voorzieningen na de rechterlijke uitspraak, het verloop van de schuldsaneringsregeling, de vereffening van de boedel en de tussentijdse en reguliere beëindiging van de schuldsaneringsregeling. De vrij uitvoerige parlementaire geschiedenis is in de tekst verwerkt, evenals het Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken van het LOVC en de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen. Beide zijn met ingang van 1 april 2009 in werking getreden. Voorts is een selectie van de vrij omvangrijke rechtspraak opgenomen. Evenals in de andere delen in de serie zijn
uitvoerige registers opgenomen (een literatuuroverzicht, rechtspraak- en wetsartikelenregister). 
De bewerking is begin november 2012 afgesloten waarmee tevens de gehele serie gedurende de jaren 2010 tot en met 2012 in een derde bewerking is afgerond.

Last modified on vrijdag 25 januari 2013 08:39
More in this category: Bedr(a)(o)gen onder de streep »

Leave a comment