Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

zondag 16 december 2012 13:09

Een vooruitblik op 2013

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

 

Voor wat betreft de schuldhulpverlening kan gezegd worden dat zij kan terugkijken op een roerig en veelbewogen jaar. De financiële crisis duurt nog altijd voort en nog steeds lijkt er aan de horizon geen hoop te gloren. De gemeentelijke schuldhulpverlening, als bijna-monopolist, vertoont een "gedifferentieerd" beeld voor wat betreft de het aanbod. Het aantal faillissementen is gestegen tot een recordaantal van 12.400, 21 procent meer dan vorig jaar. Het aantal wettelijke schuldsaneringen evenaart nog steeds het aantal van 2011 en staat inmiddels op 13398  tegen  14723 vorig jaar. Somberheid alom en pessimistischer kunnen wij het jaar niet ingaan... zou je zeggen.

2013
Maar wacht, er zijn zaken in de maak die (voor sommigen eindelijk) de schuldhulpverlening van het maatschappelijk reservebankje zullen kunnen halen, als de politiek het tenminste wil. In december 2011 stuurde de toenmalig minister Verhagen een brief naar de Tweede Kamer met de melding dat hij private schuldbemiddeling wilde gaan faciliteren. Inmiddels ligt dit voornemen op het bureau van minister Kamp en, nu de Tweede Kamer in april 2011 zich daarover al positief uitliet, zijn de voortekenen gunstig dat 1 juli 2013 een bijzonder moment gaat creëren.
En waarom is dit nu zo bijzonder? Het is zo bijzonder omdat het zo noodzakelijk is (geworden). De wet Gemeentelijke Schuldhulverlening, met een belangrijke focus op integrale schuldhulpverlening, lijkt een achilleshiel te hebben in de gemeentelijk uitwerkende effecten van de financiële crisis: in tijden van crisis is er minder geld om meer mensen te helpen. Het feit is dat bij integrale schuldhulpverlening de kosten voor de baten uitgaan, maar dat die baten nu juist ontbreken op het moment dat je ze het hardst nodig hebt: een bestuursparadox! Klasjes voorkómen nieuwe schulden maar lossen de oude niet op! De zich thans op veel plaatsen tonende reflex van gemeenten is dat mensen met schulden, die “alleen maar” geld kosten, op teveel om op te noemen gronden uit de schuldhulpverlening gehouden worden waardoor de schuldenaren de effectieve schuldbemiddeling (als module van het NVVK-schuldhulpproces) zelfs nooit bereiken. En hier komt de in maak zijnde AmvB om de hoek kijken!

De AMvB
In oktober 2007 deden de minister en de staatssecretaris de officiële toezegging aan de Tweede Kamer dat als de private schuldhulpverleners normen hebben vastgesteld voor schuldhulpverlening de AmvB wordt opgesteld op grond waarvan schuldhulpverleners wordt toegestaan vergoedingen voor schuldbemiddeling te vragen. Nu, vijf jaar na introductie van de NEN-norm, mag toch wel gevraagd worden dat deze toezegging wordt ingelost. Meer dan 200 gecertificeerde schuldhulpverleners, meer dan 10 gecertificeerde schuldhulporganisaties; de markt heeft haar deel van de afspraak inmiddels ruimschoots ingelost. Sterker, de beroepsgroep omarmt de norm. En er is meer dan ooit behoefte aan daadwerkelijke schuldbemiddeling, het treffen van een (genormeerde) schuldregeling met de crediteur, zodat zowel crediteur als schuldenaar verder kunnen met hun (maatschappelijk) leven. Niet iedere schuldenaar hoeft te worden blootgesteld, op dezelfde wijze als Griekenland, aan een troika van gemeente-bemoeienissen wanneer in het overgrote deel van de gevallen ook zonder de gemeente-troika het schuldenprobleem kan worden opgelost!

Hoop
Reeds vele malen is de hoop gegloord aan de horizon dat schuldenaren in problematische schuldsituaties geholpen zouden kunnen worden bij private schuldbemiddelaars, zonder overheidsbemoeienis, toegesneden op het individuele probleem, geen wachttijden, snelle doorloop, geen kunstmatig functionerende klantprofielen of, nog erger, instrumenteel numerieke selectie-instrumenten. Oplossen daar waar het probleem ligt in plaats van problematiseren waar de oplossing voor handen is.

Met de AmvB in aantocht wordt 2013 wellicht het jaar waarin mensen met schuldenproblematiek een uitbreiding van hun oplossingsmogelijkheden krijgen aangeboden.

En het bespaart nog geld ook....!

Last modified on zaterdag 18 april 2015 08:09
More in this category: « Snoep verstandig

Leave a comment