Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

donderdag 13 september 2012 07:13

Nieuwe beroepsvereniging NVVBC gaat van start

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

NVVBC logo

 Schuldhulpverlening in Nederland is in beweging!

De ontwikkelingen rondom schuldenproblematiek, zowel in omvang als in soort problematiek, rechtvaardigen de inspanningen die de wetgever, overheden en organisaties zich getroosten om tot oplossingen te komen. Eén van die inspanningen is het gezamenlijk optrekken van een groep enthousiaste professionele budgetcoaches die zich verenigd hebben in hun ambitie hun vakgebied te organiseren. Onderstaand treft u de aankondiging aan van de nieuwe beroepsvereniging NVVBC en hun feestelijke "KICK-OFF" eerste algemene ledenvergadering op 29 september a.s.. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte uitgenodigd.

Een mooie stap naar een betere praktijk in de schuldhulpverlening!:

"

Reeds geruime tijd houden veel enthousiaste professionals in Nederland zich bezig met het relatief jonge beroep van budgetcoach. In loondienst, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger, voor diverse doelgroepen en met uiteenlopende taakvelden, werkwijzen en samenwerkingspartners.

Desondanks was er tot op heden geen goede beroepsvereniging in Nederland, die zich bezig hield met de verbetering van de bekendheid, waardering en kwaliteit van het beroep en met de belangen en posities van de budgetcoaches. Dat is sinds kort echter anders: Op 1 juni 2012 is de Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches tot stand gekomen.  Een nieuwe beroepsvereniging die vol enthousiasme aan de slag is om budgetcoaching in Nederland een geaccepteerd, gewaardeerd en betrouwbaar beroep te maken. Door juiste en tijdige inzet van budgetcoaches kan de druk op de schuldhulpverlening verlaagd worden, en kunnen mensen in een veel eerder stadium geholpen worden bij het oplossen van hun financiële en administratieve vragen en problemen. 

Om de oprichting van de NVVBC te vieren, organiseert zij op 29 september a.s. een feestelijke ‘KICK-OFF’ Eerste Algemene Ledenvergadering in Hotel Golden Tulip Amersfoort. Hier treft u het progamma aan voor deze middag. Deze middag is toegankelijk voor genodigden: De budgetcoaches die inmiddels ingeschreven zijn als aspirant-lid, en enkele vertegenwoordigers van toekomstige samenwerkingspartners. Zij krijgen tijdens deze middag een uitgebreide uitleg over de plannen die op stapel staan. Daarnaast zijn een aantal inspirerende ‘prominenten’ uit de branche aanwezig, die vol vuur een relevant onderwerp zullen bespreken met het publiek.

 "

Last modified on donderdag 20 september 2012 06:00

Leave a comment